Blog > Komentarze do wpisu
Dziesięć mitów prawnych gejów i lesbijek
Stowarzyszenia polskich gejów i lesbijek, twierdzą, że nie chcą niczego więcej, tylko równych praw z parami heteroseksualnymi (z wyjątkiem praw do adopcji dzieci), a więc prawa do odwiedzin w szpitalu, odbioru korespondencji i wynagrodzenia za pracę, wspólnego kupna mieszkania itp. Poglądy negujące konieczność regulacji prawnych nazywają homofobią. W "Rzeczpospolitej" z dnia 31.12.2004 2004 roku z mitem dyskryminacji homoseksualistów w Polsce rozprawia się prof. dr. hab. Mirosław Nestorowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

MIT PIERWSZY: brak prawa do odwiedzin w szpitalu partnera seksualnego i informacji o stanie jego zdrowia

Artykuł 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza z 1996 r. stanowi: Lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, rokowaniu itp. innym osobom tylko za zgodą pacjenta.

/kosciol.org

Lekarz udzieli więc wszelkich informacji konkretnej osobie, jeżeli pacjent wyraził na to zgodę. Żadnego przywileju nie ma tu małżonek, rodzice pełnoletniego pacjenta czy dzieci. Każdy musi mieć zgodę pacjenta. Jeżeli gej lub lesbijka wyrazi zgodę, to lekarz udzieli informacji partnerowi seksualnemu. Taki dokument można sporządzić wcześniej, aby w razie nagłego wypadku czy zachorowania przedstawić go lekarzowi. Żadne zmiany legislacyjne nie są tu potrzebne.

To samo dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. Artykuł 18 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r. przewiduje, że placówka udostępnia dokumentację osobie upoważnionej przez pacjenta.

Natomiast odwiedzać pacjenta w szpitalu może każdy w określonych godzinach niezależnie od stosunków rodzinnych czy orientacji seksualnej.

MIT DRUGI: odbiór korespondencji i wynagrodzenia za pracę

Do odbioru korespondencji można upoważnić każdą osobę poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w urzędzie pocztowym. Do odbioru wynagrodzenia za pracę i innych dochodów wystarczy odpowiednie pełnomocnictwo.

MIT TRZECI: prawo do dziedziczenia

W testamencie można rozrządzić majątkiem na rzecz każdej osoby. Dziedziczenie testamentowe wyprzedza dziedziczenie ustawowe, gdzie dziedziczy małżonek i najbliżsi krewni. Prawo polskie nie przewiduje także tzw. systemu rezerwy (jak np. we Francji), w którym określona część majątku musi być pozostawiona najbliższym krewnym, a spadkodawca może swobodnie dysponować tylko tzw. częścią rozporządzalną.

MIT CZWARTY: ograniczenie w kupnie mieszkania czy innych przedmiotów albo dokonywania darowizny

Partner może dokonywać wszelkich czynności prawnych na rzecz drugiego partnera (np. darowizny). Wszelkich czynności mogą również dokonywać wspólnie (np. nabyć mieszkanie, samochód, użytkowanie wieczyste gruntu itp.). Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 8 października 1997 r. (sygn. I ACa 648/97) orzekł: "Strony (partnerzy homoseksualni), zgodnie ze swoją wolą, mogą nabywać na współwłasność w częściach ułamkowych ruchomości i prawa majątkowe. Są też uprawnieni do przeniesienia udziałów w zgromadzonym już majątku na rzecz współpartnera."

MIT PIĄTY: rachunek bankowy

Prawo bankowe z 1997 r. pozwala na prowadzenie rachunku oszczędnościowego dla kilku osób (tzw. rachunek wspólny), przy czym każda z nich korzysta z uprawnień posiadacza rachunku w granicach określonych w umowie. Niektóre banki oferują otwarcie wspólnego konta bankowego dla osób niepozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa. Jeśli natomiast jeden partner seksualny posiada rachunek bankowy, może drugiemu udzielić pisemnego pełnomocnictwa do dysponowania kontem.

MIT SZÓSTY: dyskryminacja przez ustawodawstwo pracy

Artykuł 11 3 kodeksu pracy z 1974 r. zabrania jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu m.in. ze względu na orientację seksualną. Artykuł 18 3a § 1 zawiera obowiązek równego, wolnego od dyskryminacji, także ze względu na orientację seksualną, traktowania pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, przy czym ustawodawca nie określa górnej granicy odszkodowania.

Ponadto zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r. pracodawcy, informując o nowych miejscach zatrudnienia, nie mogą formułować wymagań dyskryminacyjnych ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne lub religijne, orientację seksualną itp.

MIT SIÓDMY: brak ochrony dóbr osobistych, czci, danych o orientacji seksualnej

Istnieją liczne przepisy cywilnoprawne (art. 23 kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r.). W razie ich naruszenia osoba homoseksualna może żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 448 k.c.), a przetworzenie danych osobowych bez podstawy prawnej zagrożone jest sankcjami karnymi. Wskazać też można na prawo autorskie z 1994 r. zawierające ochronę wizerunku i prawo prasowe z 1984 r. chroniące sferę życia prywatnego. Ochronę zapewniają też przepisy kodeksu karnego (art. 212 k.k. chroni przed zniesławieniem, art. 216 k.k. chroni przed naruszeniem godności osobistej).

MIT ÓSMY: brak ochrony w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym

Partner seksualny, zawierając umowę ubezpieczenia NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), może wskazać drugiego partnera jako osobę, której zakład ubezpieczeń w razie jego śmierci wypłaci odszkodowanie.

Jeśli partner seksualny poniósł śmierć w wypadku samochodowym, za który odpowiada posiadacz samochodu, sąd może drugiemu partnerowi przyznać rentę, jeżeli zmarły stale i dobrowolnie dostarczał mu środków utrzymania (art. 446 § 3 k.c.).

MIT DZIEWIĄTY: brak ochrony w procesie karnym

Artykuł 185 kodeksu postępowania karnego pozwala sądowi zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, a więc gdy między świadkiem a oskarżonym zachodzi więź emocjonalna lub uczuciowa. Dotyczy to także par homoseksualnych.

MIT DZIESIĄTY: potrzeba ustawy o związkach partnerskich

Ustawa o związkach partnerskich nie musi regulować tego, co jest uregulowane. Jedyna regulacja, która obecnie nie jest korzystna dla par homoseksualnych w porównaniu z małżeństwem, to unormowania podatkowe (podatek od dochodów osobistych, podatek od spadków i darowizn). Nie jest jednak wcale pewne, czy tu musi zachodzić równość. Małżeństwo ma inne cele i wydatki, zwłaszcza związane z dziećmi.

Nagłówek pochodzi ze strony kosciol.org
czwartek, 15 czerwca 2006, atakujacy

Polecane wpisy

  • W Izraelu kibicowano Niemcom?

    Ciekawą notkę przeczytałem na Forum Judaica na portalu gazeta.pl . •W Izraelu kibicowano Niemcom baltazarus 21.06.06, 21:32 + odpowiedz Izraelski kore

  • Gejowska swastyka - cz.2

    Rózowa swastyka Pederaści współtworzyli wszelkie ruchy faszystowskie – nie wyłączająchitleryzmu. Również dziś najbardziej znani faszyści europejscy okaz

  • Weteran z Iraku pozwał reżysera "Fahrenheit 9/11"

    NPB("008"); Amerykańskiweteran, który stracił w Iraku obie ręce, zażądał 85 mln USDodszkodowania od reżysera dokumentu Fahrenheit 9/11 [raczej nie je

Komentarze
2006/06/15 23:31:22
Manipulacja. Oczywiscie ze wszystko jest mozliwe. Jednak po przejsciu dodatkowych administracyjnych przeszkod. Czyli nie na takich samych prawach!
Najdrastyczniejszy przyklad to spadek. Oczywiscie mozna wszystko zapisac w testamencie. Problem w tym, ze polskie prawo nie zalicza partera (w przeciwienstwoe do malzonka) do tzw. pierwszej grupy spadkowej. Czyli znaczna czesc spadku zezra podatki. To jest rownouprawnienie?
-
2006/06/17 12:18:52
Abstrachując od mojego światopoglądu chcę zwrócić jednak uwagę na pewne przekłamania. Mit trzeci: Autor pomija fakt, iż przy dziedziczeniu testamentowym pewne osoby (np. małżonek) mają prawo do zachowku. Poza tym jak ktoś trafnie zauważył, istnieją różnice w obowiązku podatkowym. Pominięta została również kwesita dziedziczenia ustawowego, z którego zupełnie są wykluczeni partnerzy homoseksualni. Mit czwarty: co do możliwości kupienia rzeczy jako współwłasność to zgoda, nie ma żadnych ograniczeń, jednak wydaje mi się że istotą problemu jest to, iż między małżonkami powstaje ustrój współności majątkowej. Nie jest to współwłasność w częściach ułamkowych tylko wspólność łączna. Rodzi to inne konsekwencje prawne. Żaden związek nieformalny (do takich zalicza się partnerski) nie rodzi takich skutków prawnych. Rozwiązaniem jest umowa spółki cywilnej, która rzeczywiście może dać zbliżony efekt, jednak autor zupełnie to pomija. Z kolei inne mity są nieco wydumane - konflikty na ich tle w rzeczywistości nie istnieją. Natomiast mit dziesiąty jest tylko i wyłącznie opinią autora z którą można się zgodzić bądź też nie. Ogólnie opracowanie zrobione tendencyjnie. Autor najpierw postawił tezę, którą chciał udowodnić za wszelką cenę ignorując regulacje prawne, nie pasujące do niej.
-
2017/10/13 14:34:49
Na prawie karnym kancelaria Gajda&Grzeszczyk (www.gg-legal.pl/) zna się naprawdę wyśmienicie. Gorąco polecam!